Gânduri din Psalmul 37

Mai devreme sau mai târziu, pandemia se va termina. Mai devreme sau mai târziu izolarea noastră se va încheia și incet-incet, vom “părăsi” confortul și liniștea caselor noastre și vom reveni treptat în societate. Acolo, cu siguranță, datorită lumii imperfecte și aplecate spre rău, ne vom confrunta (din nou) cu unele probleme, încercări, frământări și nu de puține ori credința noastră (care sper să iasă întărită după perioada de izolare) va fi testată din nou. Care ar trebui sa fie atitudinea mea și cum ar trebui sa mă raportez la ceea ce îmi stă în față? David ne oferă câteva principii în versetele din Psalmul 37.

1. Încrede-te în Domnul și fă binele! … Încrede-te în El și El va lucra (vs. 3a, 5b)
Chiar dacă nu știm ce ne oferă viitorul, totuși știm CINE ține viitorul și, mult mai important, Îl cunoaștem pe CEL ce ține viitorul. Așa că indiferent de ce ne așteaptă, avem siguranța că El e în control (vs. 28, 40). Mai mult, atunci când mă încred în El, lucrul acesta trebuie sa fie vizibil inclusiv în relațiile cu aproapele meu. Modul în care mă raportez la cei din jur nu trebuie să fie influențat de modul în care ei se raportează la mine. Suntem chemați să facem bine în orice vreme (vs. 27).

2. Locuiește în țară și umblă în credincioșie (vs. 3b)
Am fost chemați să fim parte activă în societate (“locuiește în țară”), nu să stăm “ascunși”. Totuși, lucrul acesta trebuie făcut cu responsabilitate. Noi suntem “lumina lumii, o cetate așezată pe un munte” avem datoria de a duce o mireasmă de la viață spre viață printre semenii noștri. Lucrul acesta îl putem face doar atunci când suntem conectați permanent la Adevăr, relația noastră cu Domnul e una solidă și îi suntem credincioși în fiecare lucru (Col. 3:17)

3. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima (vs. 4)
Contrar principiilor lumii acesteia (adună lucruri ca să fii fericit, caută plăcerea și împlinirea în lucrurile trecătoare, etc.), adevărata binecuvântare și fericire vine doar atunci când facem din Domnul desfătarea noastră. Cand El este singurul pe care îl dorim, atunci și perspectiva noastră cu privire asupra vieții, gândirea noastră și dorințele noastre vor fi schimbate, vom dori exact ce Domnul vrea să dorim și vom umbla în faptele bune pregătite mai dinainte. Cu siguranță El se va îngriji atunci și de aspectele necesare vieții noastre de zi cu zi (vs. 6, 25, 29) și nu vom duce lipsă de nimic.

4. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului (vs. 5)
Atunci când El este desfătarea noastră, cu siguranță El este cel care ne călăuzește și ne întărește pașii (vs. 23) și ne arată calea pe care trebuie să mergem. Când facem din El desfătarea noastră, în mod direct încredințăm prezentul și viitorul nostru în mâna Lui. Cum pot să fac practic asta?
– ascultând mai mult decât vorbind (vs. 7)
– părăsind obiceiuri vechi și rele (vs. 8)
– adâncindu-ne în Adevăr și urmând învățătura Domnului (vs. 31)
– nelăsând frica să ne cuprindă, făcând din El nădejdea noastră și trăind cu speranță în fiecare zi (vs. 34, 39, 40).

Doamne ajută! Doamne dă izbândă!

 

Dan Jigoria-Oprea,

Membru al bordului fundației Biblia pentru Toți