O zi împreună cu Domnul Isus

O zi împreună cu Domnul Isus – Vineri

 

Pasaje de citit:

  1. Matei 27
  2. Marcu 15
  3. Luca 22:63 -23:56
  4. Ioan 18:27 – 19:42

 

Este vineri. Astăzi Domnul Isus este dus în fața marilor preoți și înaintea lui Pilat, este condamnat la moarte, bătut de soldați și batjocorit de popor, răstignit pe cruce și apoi pus într-un mormânt.

Isus a fost dus înaintea marelui preot și a Sinedriului și aceștia căutau un motiv să-L acuze. Pentru ei, Isus era vinovat deși nu aveau încă nici o acuză. Tot procesul a fost unul nedrept. Mai întâi, Ana a încercat să-L facă pe Isus să se acuze pe El însuși, punându-i tot felul de întrebări. Dar Isus îi răspunde :„Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mă întrebi pe Mine?” (Ioan 18:20-21). Apoi, Isus este dus la Caiafa. Au chemat mulți martori mincinoși dar mărturiile lor nu se potriveau. Caiafa, enervat de faptul că Isus nu spune nimic, îl întreabă: „eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?” (Matei 26:61). Acesta știa că Isus zisese în fața poporului că Dumnezeu este Tatăl Său (Ioan 5:18) și că El este Mesia (Ioan 4:25-26) și voia să audă asta din gura Lui ca să-L poată acuza. Isus i-a răspuns: „Da, sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului” (Matei 26:62). Când a auzit răspunsul Lui, marele preot s-a mâniat și l-a acuzat de blasfemie, care în poporul Evreu era pedepsită cu moartea.

A fost dus înaintea lui Pilat care nu i-a găsit nici o vină, dar fiindcă poporul, întărâtat de farisei și cărturari, i-a cerut lui Pilat să îl răstignească, acesta l-a dat în mâinile lor. A fost bătut și batjocorit de soldați și apoi, cu crucea în spate, l-au dus spre Golgota, Locul căpățânii. Și aici, oamenii care treceau pe lângă cruce își băteau joc de El și ziceau: Tu, care strici Templul și-l zidești în trei zile, mântuiește-Te pe Tine însuți și coboară-Te de pe cruce!” (Marcu 15: 29-30).

În timp ce era pe cruce, în mare suferință, Isus ne arată dragoste. Dragoste iertându-i pe cei ce îl batjocoresc („Tată, iartă-i căci nu știu ce fac” Luca 23:34), iertându-l pe tâlharul de lângă el („Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” Luca 23:43) și împlinind legea („S-a isprăvit” ioan 19:30), aducând iertare pentru omenire. Isus a plătit plata păcatului prin sângele Lui. Isus a împlinit mântuirea. Prin credința în El suntem mântuiți.

Vinerea mare este privită de mulți ca vinerea neagră, o zi a suferințe și dureri. Și a fost. Dar noi știm că urmează duminică!

Mulțumește-i Domnului pentru jertfa de pe cruce și pentru darul salvării.