Ce credem?

Ca și parte din familia  globală Scripture Union, credem și proclamăm adevărurile istorice ale credinței creștine, incluzând urmatoarele:

Dumnezeu și rasa umană

Susținem ca Domnul Dumnezeul nostru este unul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și iși duce la îndeplinire planurile Sale suverane în: creație, revelație, răscumparare, judecată și instaurarea Împărăției Sale. Recunoaștem ca Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa, ne-a oferit libertate de alegere a binelui și a răului. Suntem membrii ai unei rase de oameni cazuți, căci toți am păcatuit și suntem lipsiți de gloria Lui.

Noi credem ca Dumnezeu Tatăl ne-a arătat dragostea Sa prin faptul că L-a dat pe singurul Său Fiu pentru noi în timp ce datorită păcatelor șia vinei  noastre, eram sortiți mâniei si condamnării Lui; și ne-a arătat harul Său punându-i pe păcatoși alături de El Însuși atunci când aceștia își pun încrederea în  Fiul Său.

Noi mărturisim pe Isus Hristos ca Domn și Dumnezeu; Fiul Tatălui născut din fecioara Maria, ca Slujitor, fară păcate, plin de har și de adevăr, ca Mijlocitor și Salvator, murind pe cruce în locul nostru, reprezentându-ne înaintea lui Dumnezeu, răscumparându-ne de vină și de pedeapsa păcatului, biruitor asupra lui Satan si forțelor răului, înviind din morți într-un trup de glorie, apoi Înălțat la Tatăl, iar într-o zi se va reîntoarce în glorie ca sa Își stabilească Împărăția.

Noi credem in Duhul Sfânt care ne convinge de vină în ceea ce privește păcatul, dreptate și judecată, care face ca moartea lui Hristos să fie eficientă pacatoșilor, declarând ca ei trebuie să se întoarcă la Hristos prin pocăință. El a fost trimis pentru a fi prezent în credincioși, să le lumineze mințile în a înțelege Scripturile, aducând roade, oferind daruri și îi împuternicește pentru a fi o mărturie în lume.

Biblia

Noi credem ca Vechiul și Noul Testament sunt insuflate de Dumnezeu,  iar autorii Scripturii au scris cuvântul venit din partea lui Dumnezeu având inspirația Duhului Sfânt.

Biserica și Misiunea

Recunoaștem Biserica  ca și trup al lui Hristos adunat laolalta și crescând în El, avand o părtășie în întreaga lume și  în congregația locală în care credincioșii se adună. Recunoaștem porunca lui Hristos de a proclama Vestea Bună la toți oamenii, facând ucenici și învățându-i sa Îl asculte.

Recunoaștem porunca lui Hristos, să ne iubim aproapele, în ceea ce privește Biserica și societatea, fiind parte din Biserică și societate, căutând împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii noștrii, proclamând libertate asupra oricărei forme de opresiune și răspândind dreptatea lui Hristos într-o lume plina de nedreptate…pâna când El va reveni.

Această mărturisire de credință a fost adoptată de către Consiliul Scripture Union International la Harare, Zimbabwe în Mai 1985.