O zi împreună cu Domnul Isus

O zi împreună cu Domnul Isus – Vineri   Pasaje de citit: Matei 27 Marcu 15 Luca 22:63 -23:56 Ioan 18:27 – 19:42   Este vineri. Astăzi Domnul Isus este dus în fața marilor preoți și înaintea lui Pilat, este condamnat la moarte, bătut de soldați și batjocorit de popor, răstignit pe cruce și apoi[…]

O zi împreună cu Domnul Isus

O zi împreună cu Domnul Isus – Joi   Pasaje de citit: 1.Matei 26:17-75 2.Marcu 14:12-72 3.Luca 22:7-71 4.Ioan capitolul 13 pâna la capitolul 18:1-27   Multe evenimente s-au întâmplat astăzi: cina cea de taină, spălarea picioarelor ucenicilor, grădina Ghetsimani, lepădarea lui Petru, etc. Dar dacă aveți timp, (dacă nu, să vă faceți) insistați pe[…]

O zi împreună cu Domnul Isus

O zi împreună cu Domnul Isus – Miercuri Pasaje de citit: 1.Matei 26:1-17 2.Marcu 14:1-11 3.Luca 22:1-2   Nu sunt multe activități ale Domnului Isus menționate în această zi în Evanghelii. Dar vedem că învățătura Domnului Isus a deranjat. În toate cele trei pasaje observăm că preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului[…]

O zi împreuna cu Domnul Isus

O zi împreuna cu Domnul Isus – Marți   Pasaje de citit: Matei capitolele 21:20 până la 25 Marcu capitolele 11:20 până la 13 Luca capitolele 20 și 21   Este Marți. Au trecut doua zile de când Domnul Isus Cristos a intrat în Ierusalim. Și astăzi îl vedem tot la lucru. Putea să se[…]

O zi împreună cu Isus

O zi împreună cu Isus – Luni   Pasaje de citit: 1.Matei 21:12-17 – Gonirea vânzătorilor din Templu 2.Marcu 11:12-19 – Blestemarea smochinului și izgonirea bișnițarilor din Templu 3.Luca 19:45-48 – Izgonirea vânzătorilor din Templu Luni, Scriptura ni-L prezintă pe Domnul Isus dând învățătură. Mai întâi ucenicilor prin blestemarea smochinului, iar mai apoi celor din[…]