O zi împreună cu Domnul Isus

O zi împreună cu Domnul Isus – Joi

 

Pasaje de citit:

1.Matei 26:17-75

2.Marcu 14:12-72

3.Luca 22:7-71

4.Ioan capitolul 13 pâna la capitolul 18:1-27

 

Multe evenimente s-au întâmplat astăzi: cina cea de taină, spălarea picioarelor ucenicilor, grădina Ghetsimani, lepădarea lui Petru, etc. Dar dacă aveți timp, (dacă nu, să vă faceți) insistați pe capitolele din Evanghelia lui Ioan.

Sunt ultimele învățături pe care Domnul Isus le dă ucenicilor. Începe cu exemplul slujirii prin faptul ca El , Domnul, le spală picioarele. Apoi continuă să le spună despre dragostea frățească. Le dă o poruncă nouă: (înseamnă că exista și o poruncă veche) iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, o poruncă care dacă va fi împlinită va arăta celorlalți că suntem ucenicii Lui „să vă iubiți uni pe alții cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unui pe alții” (Ioan 13:34). Și dacă te întorci la versetul 1 din acest capitol vezi că spune „…și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt”. Dacă ar fi să rămânem cu o singură învățătură din ce a zis și a demonstrat Domnul Isus astăzi, atunci cu aceasta aș insista să rămânem, să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El.

Să știi că este ultima ta zi de trăit, de fapt să mai ai doar câteva ore până vei fi prins și despărțit de cei dragi, chinuit și mai apoi ucis, ce ai face ? Vedem că Domnul Isus a ales să petreacă timp cu ucenicii. Să îi îmbărbăteze („Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine”) și să le dea ultimele porunci. Le vorbește despre importanța dragostei frățești, despre faptul că vor fi prigoniți și concluzionează cu o rugăciune splendidă pentru ucenicii Săi (capitolul 17 din Ioan).

Aș vrea să mai zăbovim puțin totuși asupra a ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghetsimani. „Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte”. Asta le-a spus celor câțiva ucenici care erau cu el în grădina Ghetsimani. Isus a avut și un trup și suflet omenesc. Un suflet fără păcat care dintr-o dată a fost înconjurat de iad și de moarte din toate părțile, inima i-a fost gata să plesnească. Umanitatea din Domnul Isus era în agonie știind ce are să se întâmple. Avea nevoie ca prietenii lui, cei trei ucenici să vegheze cu El, sa îl încurajeze, dar aceștia dormeau. De trei ori se roagă la Tatăl să îndepărteze paharul de la El, dar totuși voia Tatălui Să se facă. Luca, în 22:43, menționează că un înger s-a arătat ca să-l întărească.

Urmează prinderea lui, trădat fiind de Iuda, dus înaintea Sinedriului și lepădarea lui Petru.

Ce zi! Ce învățături, ce trăiri a avut Domnul Isus… roagă-te și slăvește-L pe Dumnezeu pentru Domnul Isus și trăiește o viață cu o atitudine de reverență și mulțumire pentru tot ce a făcut El.